Populärkulturen och skolan, Magnus Persson

Läraren och debattören P.A. Siljeström skriver [...] följande om "verkan af mycken romanläsning": "Den verkar såsom en rusgifvande dryck, som efter rusets njutning förorsakar den rysliga känsla af tomhet, hvarifrån drinkaren söker att genom ett nytt rus befria sig"

Slottet, Franz Kafka

ju längre han blickade dit upp, dess mindre urskilde han, dess djupare sjönk allt i dunkel.

Hamlet, William Shakespeare

To be, or not to be, that is the question:
Wether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous Fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them: to die to sleep:
No more; and by a sleep, to say we end
The heart-ache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to? 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die to sleep,
To sleep, perchance to dream; ay, there's the rub,
For in that sleep of death, what dreams may come,
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause. There's the respect
That makes calamity of so long life:
For who would bare the whips and scorns of time,
The oppressor's wrong, the proud man's conumely,
The pangs of dispiz'd love, the Law's delay,
The insolence of office, and the spurns
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his quietus make,
With a bare bodkin? who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscovered country, from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have,
Than fly to others that we know not of.
Thus conscience does make cowards of us all,
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er, with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment,
With this regard their currents turn awry,
And lose the name of action. Soft you now,
The fair Ophelia? Nymph, in thy orisons,
Be all my sins remember'd.

Hamlet, William Shakespeare

Words, words, words.

Hamlet, William Shakespeare

Forward, not permanent; sweet not lasting,
The perfume and suppliance of a minute,
No more.

Blomstermålningar och djurstycken, August Strindberg

Vad är då utveckling, och vad är fullkomning? Vägen från det enkla och likartade till det sammansatta och olikartade, säger evolutionsteoretikern! Därför stå de läppblomstrige och sammansatta sist i växternas skapelsekedja, emedan de äro de mest sammansatta; men stå de därföre högt i fullkomning? Är prästkragen fullkomligare än rosen? Vad vill det säga? Är den skickligare att uthärda kampen för tillvaron än rosen? - Intet svar!
   Kanske utvecklingen endast är rörelse, framåt eller bakåt, likgiltig förändring! Och naturlagarne endast subjektiva förnimmelser av våra ordningsälskande hjärnor, som vilja spåra ett ändamål överallt.

Blomstermålningar och djurstycken, August Strindberg

Jag tänkte gå hem och preparera en skur ovett åt jägarne, men jag hittade inte hem, och så skämdes jag.

Sagor, August Strindberg

brottet söndrar, men olyckan samlar de lidande

Det nya riket, August Strindberg

Den verkliga sorgen, som lever i sitt föremål, skjuter ifrån sig all den tröst, som kunde hämtas av glömskan. Denna sorg lever av sitt eget minne. Men minnet, som är hennes smärta, blir tillika hennes tröst. Kännare av människohjärtat veta detta väl.

Det nya riket, August Strindberg

Den som hörde allt detta kunde i sanning fråga sig den obesvarade frågan: tro de på vad de säga? Eller äro de besatta! De voro nog besatta, ty det blir människan då hennes heligaste intressen sättas på spel: de egna.

Främlingen, Albert Camus

Tidningarna talade ofta om en skuld som man hade till samhället. Den måste man enligt dem betala. Men det talar inte till fantasin. Det som räknades var en möjlighet att komma undan, ta ett språng ur den skoningslösa riten, göra en vansinnesrusning där hoppet fick alla chanser.

Främlingen, Albert Camus

Som om de välbekanta vägarna på sommarhimlarna lika gärna kunde leda till fängelser som till oskyldig sömn.


Janne, min vän, Peter Pohl

När man inte frågar kommer svaren.

En världsomsegling under havet, Jules Verne

Havet är allt! Det täcker sju tiondelar av vår planets yta. Dess andedräkt är ren och frisk. Det är den ofantliga öken där människan aldrig behöver känna sig ensam, eftersom hon omges av liv på alla håll. Här uppenbarar sig naturen i alla sina tre riken, mineralriket, växtriket och djurriket. Havet är naturens väldiga reservoar för allt gott. Det är havet som skapar livet på vår jord, och kanske skall livet också finna sitt slut där! Havet är det stora lugnet, den yttersta ron. Och det lyder inte under några tyranner. Visst kan de söka hävda sina orättfärdiga rättigheter på dess yta, där de kan kämpa och slåss och vältra sig i all sin jordiska ondska. Men tio meter under ytan upphör deras makt helt, deras inflytande försvinner, deras välde blir till intet! Det är i havets sköte man bör leva! Det är bara där friheten finns! Där finner jag inga herrar! Där, och endast där, är jag fri!


Disgrace, J.M. Coetzee

His own opinion, which he does not air, is that the origins of speech lie in song, and the origins of song in the need to fill out with sound the overlarge and rather empty human soul.

Momo – eller kampen om tiden, Michael Ende

Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin på den. De flesta accepterar den bara och undrar aldrig över den. Denna hemlighet är tiden.
   Vi har almanackor och klockor att mäta den med, men det säger inte särskilt mycket, för varenda människa vet ju att en enda timme ibland kan kännas som en evighet, men tvärtom kan rusa iväg som bara ett ögonblick – allt efter vad man upplever under den där timmen.
   Ty tid är liv. Och livet bor i hjärtat.


Momo – eller kampen om tiden, Michael Ende

Många kvällar, när alla hennes vänner gått hem igen, satt hon både länge och väl alldeles ensam […] medan den stjärngnistrande himlen välvde sig över henne, och lyssnade helt enkelt på den stora stillheten.
   Då kunde det kännas som om hon satt i ett väldigt öra, som lyssnade upp mot stjärnorna. Och det var som om hon hörde en stilla men ändå väldig musik, som på ett sällsamt sätt gick rakt in i hennes hjärta.
   Sådana nätter hade hon alldeles särskilt trevliga drömmar.
   Och den som fortfarande tycker att det inte kan vara någon konst att lyssna, den kan ju själv pröva om han verkligen är så duktig på den saken.

Tjänstekvinnans son, August Strindberg

Johan trodde nämligen nu, att skaldens liv var ett skuggliv; att han icke hade något jag, utan endast levde i andra jag. Men är det så säkert att skalden saknar ett jag, därför att han icke har bara ett? Kanske han är rikare, som äger flera än de andra. Och varför är det förmer att bara ha ett, då det enda jaget i alla fall icke är mera ens eget än flera jag, då ju ett jag är en av föräldrar, uppfostrare, umgänge, böcker sammansatt resumé? Kanske därför, att samhället som ett maskineri fordrar, att dess enheter, jagen, skola ingå som hjul, muttrar, maskindelar och arbeta i ett inskränkt, automatiskt syfte. Men då är ju skalden mera än maskindelen, om han själv är en hel maskin?

Anne på Grönkulla, L.M. Montgomery

Nu kröker vägen…

Tjänstekvinnans son, August Strindberg

Varför är det så svårt att höra sanningen från andra, då man kan vara så sträng mot sig själv? Troligen därför, att samhällsmaskeraden gör var och en rätt för att bli demaskerad; troligen även därför, att därmed följer ansvar och obehagligheter. Man känner sig överlistad, utlurad. Han, som sitter där lugn och avslöjar, skulle känna sig lika genompiskad och blottad, om hans hemligheter röjdes. Samlivet är ett falskt spel, men vem vill bli upptäckt! Det är därför man i ensamma timmar, när det förflutna stiger omutligt upp icke ångrar sina fel, utan sina dumheter och nödtvungna grymheter. Felen måste vara där, de framkallades av nödvändigheten och de gagnade, men dumheterna, de skadade och kunde varit ogjorda. Och människan ger därmed intelligensen större heder än moralen, emedan den förra är en realitet, den senare en listig dikt. Tag dig fram i livet med din intelligens och narra andra vara moraliska (mot dig), så får du lättare att segra genom att bryta moralen (överenskommelsen).


Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0